Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowy na pełne finansowanie Polimerów Police

23.09.2020

To jedna z największych obecnie inwestycji nie tylko w polskim, ale też europejskim przemyśle

Rok od podpisania umowy na realizację projektu Polimery Police z firmą Hyundai Engineering, w obecności m.in. Andrzeja Dudy, Prezydenta RP oraz Jacka Sasina, wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych, dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. poinformował o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego projektu, jakim jest podpisanie umów na finansowanie.

- Dziś ostatecznie finalizujemy trwające wiele miesięcy prace związane z zapewnieniem finansowania projektu „Polimery Police”. To jedna z największych obecnie inwestycji nie tylko w polskim, ale też europejskim przemyśle – mówił dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 1 czerwca 2020 r, dzień po podpisaniu wszystkich umów. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele instytucji finansujących zaangażowanych w projekt, w tym prezesi banków, prezes Grupy LOTOS, zaś strona koreańska reprezentowana była przez Ambasador Korei.

Największa inwestycja w historii project finance

Projekt „Polimery Police” jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pochodziły w ok. 40% z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane) dostarczanego przez inwestorów. Pozostałe ok. 60% budżetu pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów ograniczony jedynie do gwarancji zakończenia budowy. Dodatkowo Spółce został udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

- W przypadku tej inwestycji stworzono mechanizm pozwalający zrealizować projekt za 7 mld zł. To rzeczywiście inwestycja niewyobrażalnie ogromna, kosztochłonna. Ale tak kosztochłonna dlatego, że na absolutnym światowym poziomie nowoczesności – stwierdził Andrzej Duda, Prezydent RP.

Project finance to formuła finansowania dedykowana do prowadzenia projektów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim wymagających dużych nakładów finansowych, w których zakłada się wysoki udział kapitału obcego. Od samego początku w projekt zaangażowali się również partnerzy zewnętrzni wspierający spółkę i jej sponsorów oraz doradcy zewnętrzni odpowiedzialni za prowadzenie procesu due dilligence ze strony instytucji finansujących - zarówno inwestorów jak i banków.

- Zdaniem naszych partnerów, projekt Polimery Police kreuje standardy dla porównywalnych przyszłych inwestycji realizowanych w formule project finance, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.  Skupiliśmy na sobie uwagę całego rynku, co tylko może nam pomóc – mówi dr Andrzej Niewiński, prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins.

Długa droga za nami

Przełomowy z punktu widzenia pozyskania finansowania projektu był rok 2019 r. Kiedy w kwietniu 2019 roku została opublikowana informacja o podpisaniu pierwszego listu intencyjnego na finansowanie projektu z Grupą LOTOS, od kilku miesięcy trwały już intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, zainicjowane jeszcze w 2017 roku.

W przeddzień podpisania umowy na realizację inwestycji kolejne listy intencyjne zostały podpisane z koreańskimi firmami Hyundai Engineering Co., Ltd. (HEC) oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND). Tym samym można było rozpocząć trwający ponad rok proces negocjacyjny, w efekcie którego trzy podmioty – HEC, KIND i LOTOS - zainwestowały w projekt ok. 1 mld PLN. Pozyskany na potrzeby projektu kapitał uzupełnił wkład własny sponsorów pierwotnych, tj. Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Police, który wynosi 1,8 mld PLN. Po realizacji przez partnerów wszystkich wynikających z podpisanej umowy wpłat, kapitał spółki Grupa Azoty Polyolefins wzrośnie do ok. 1,7 mld zł. Skład akcjonariatu będzie wyglądał w następujący sposób: Grupa Azoty SA - 30,52% (bezpośrednio), Grupa Azoty ZCh „Police” - 34,41%, Grupa Lotos - 17,3%,  Hyundai - 16,63%, KIND - 1,14%.

Następnym krokiem w procesie pozyskania finansowania było ukonstytuowanie się konsorcjum instytucji finansujących, w którym znalazły się: Bank Pekao, PKO BP, BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Ponadto, 30 marca 2020 r. spółka poinformowała o podpisaniu z instytucjami finansowymi listów mandatowych (commitment letters) potwierdzających złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych.

Trwający ponad 2 lata proces został ostatecznie zakończony 31 maja 2020 r. zawarciem umowy kredytowej oraz umów inwestycyjnych.

Realizacja projektu

Dzięki podpisaniu umów inwestycyjnych oraz umów na finansowanie dłużne, projekt „Polimery Police” zyskał wiarygodnych partnerów, którzy swoimi decyzjami potwierdzili również efektywność ekonomiczną, a tym samym zasadność realizacji tego przedsięwzięcia. Osiągnięcie tego kamienia milowego znacząco przybliża Grupę Azoty do końcowego sukcesu jakim jest uruchomienie instalacji i rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji.

Na obecnym etapie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a proces wydawania pozwoleń na budowę wchodzi w końcową fazę. Do uzyskania było ponad 20 decyzji administracyjnych, jednak generalny wykonawca dysponuje już wszystkimi pozwoleniami znajdującymi się na ścieżce krytycznej.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na obszarze morskiego terminalu gazowego, gdzie obecnie zakończono już prace fundamentowe zbiorników propanu i etylenu. Ponadto na początku czerwca HEC rozpoczął pierwsze roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża.

Moce produkcyjne Polimerów Police wyniosą 437 tys. ton rocznie. Grupa Azoty stanie się poważnym graczem na rynku polipropylenu, a Polska przesunie się w Europie na pozycję 5. producenta. Jednocześnie, dzięki sprzedaży części produkcji na rynek polski, zostanie częściowo zaspokojone krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec.

Co warto podkreślić, bardzo korzystne jest położenie kompleksu z punktu widzenia logistyki. Własny port morski pozwala na sprowadzanie gazu z różnych kierunków, w zależności od panujących warunków rynkowych.


Artykuł został opublikowany w Magazynie Polska Chemia nr 2/2020 (14), wrzesień 2020 r. na str. 4-6.

 

Partnerzy