Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

Grupa Azoty ZAK S.A. pierwszym polskim laureatem European Responsible Care Award

28.12.2020

Grupa Azoty ZAK S.A. znalazła się w gronie laureatów międzynarodowego prestiżowego konkursu programu Responsible Care, zwyciężając w kategorii Community Support, czyli wsparcie społeczności lokalnej. To pierwsza główna nagroda w konkursie w tej kategorii, dedykowana polskiemu przedsiębiorstwu.

Konkurs organizowany jest przez CEFIC (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego) od 2004 r. w celu promocji najlepszych europejskich praktyk w obszarze działań programu Responsible Care. Tegoroczna edycja poświęcona została inicjatywom wsparcia ogólnoświatowej walki z COVID-19. Oczekiwaniem organizatorów było przypomnienie o podstawowych wartościach, jakimi powinny kierować się przedsiębiorstwa w codziennej działalności biznesowej: dbałości o pracowników i ich rodziny, społeczności lokalne, dostawców, klientów oraz o odpowiedzialności w dostarczaniu bezpiecznych produktów chemicznych. Z tą ideą powiązane było hasło tegorocznej gali - „Together we stand strong”.

Nagrody European RC Awards zostały przyznane podczas Globalnej Konwencji Chemicznej (Global Chemical Convention) 13 października 2020 r., która – ze względu na obecny stan pandemii – odbyła się w formie wirtualnej. Kapituła konkursowa oceniła zgłoszenia inicjatyw europejskich firm w kategoriach: Upholding and Reshaping Production Lines (Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych), Protection of Workplace and People (Ochrona miejsca pracy i ludzi) oraz Community Support (Wsparcie społeczności lokalnej).

Podczas wręczania nagrody podkreślono imponujące zaangażowanie Grupy Azoty ZAK S.A. w procesie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Kapituła doceniła projekt walki z COVID-19 realizowany przez Grupę Azoty, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Systematycznego i błyskawicznego wsparcia dla kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala jednoimiennego, w tym środków przeznaczonych na utworzenie laboratorium prowadzącego diagnostykę pod kątem koronawirusa. Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kwotę 750 tysięcy zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wsparcie to było elementem kompleksowego działania Grupy Azoty, która za pośrednictwem czterech głównych spółek przeznaczyła już ponad 3 mln zł na walkę z pandemią.

- Zabezpieczenia ścieków i ujęć wody dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - przekazywania na bieżąco szpitalowi w Kędzierzynie-Koźlu podchlorynu sodu - substancji do uzdatniania ścieków.

- Zabezpieczenia środków transportu medycznego - użyczenia 7 samochodów osobowych placówkom szpitalnym w województwie opolskim. Wsparcie to przyczyniło się do odciążenia specjalistycznego transportu medycznego.

- Troski o najmłodszych – organizacji konkursu plastycznego „Dom pełen pomysłów”, który miał na celu promocję zasad bezpiecznego zachowywania się podczas pandemii.

- Realizowania polityki darowizn – pomocy finansowej oraz rzeczowej, w tym przekazywania środków ochrony indywidualnej placówkom społecznym w województwie opolskim.

Sytuacja epidemiczna jest sprawdzianem dla całego społeczeństwa i pozwala zmierzyć siłę naszej solidarności. Dobrze się składa, że hasło tegorocznej gali odnosi się do jedności, ponieważ w walce z COVID-19 spółki Grupy Azoty działają ramię w ramię. Dlatego nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom Grupy Azoty – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Program Responsible Care został zainicjowany w latach 80. przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Jest realizowany przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 46 krajach, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej. W Europie jego koordynacją zajmuje się CEFIC z siedzibą w Brukseli. W Polsce program działa pod nazwą Odpowiedzialność i Troska pod kierunkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Gratuluję Grupie Azoty ZAK S.A. zdobycia nagrody w międzynarodowym konkursie w ramach programu Responsible Care. W poprzednich edycjach żadna polska firma nie została nagrodzona w tej inicjatywie CEFIC. Cieszę się, że jury konkursu doceniło działania Grupy Azoty ZAK S.A. na rzecz wsparcia społeczności lokalnej w trudnym czasie pandemii. Doskonale pokazuje to, że Polska Chemia działa odpowiedzialnie i dba o bezpieczeństwo nie tylko swoich pracowników, ale także całego swojego najbliższego otoczenia – podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Grupa Azoty ZAK S.A. jest realizatorem programu Odpowiedzialność i Troska od 1994 r. Program realizuje również Grupa Azoty PUŁAWY.

Artykuł pochodzi z Magazynu "Polska Chemia" nr 3/2020 (15),

Partnerzy