Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

II DEBATA KAMPANII POLSKA CHEMIA JUŻ 24 CZERWCA

05.06.2020

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach Kampanii "Polska Chemia pt. „Zielona transformacja odbudową gospodarki? Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii”. Wydarzenie w formie online odbędzie się 24 czerwca 2020 roku o godz. 11.00. Zapraszamy do udziału przedstawicieli administracji krajowej oraz europejskiej wraz z przedstawicielami firm członkowskich PIPC.

Chcemy, by to spotkanie było płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnej bieżącej problematyce jak rola i dalszy los unijnej polityki klimatycznej, zwłaszcza w kontekście konieczności odbudowy i stymulowania rozwoju gospodarek w czasach pandemii, w tym polskiej gospodarki i jej wpływu na sektor chemiczny. Tematyka debaty będzie obejmowała jeden z kluczowych elementów polityki unijnej, jakim jest Europejski Zielony Ład. Wiele jego składowych takich jak chociażby Prawo Klimatyczne, plan w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. czy też plan działań dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym i strategia dotycząca chemikaliów bezpośrednio będą dotyczyć codziennej działalności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego.

Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego to przyszłość polskiej gospodarki. Przemysł chemiczny jest jednym z filarów i zapleczy surowcowych nowoczesnej gospodarki, a jego rozwój zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Polska Chemia od lat podejmuje działania wynikające z troski o środowisko naturalne. Zaangażowanie sektora jest widoczne na wielu przestrzeniach, wśród których są również inwestycje i działania proekologiczne. Natomiast możliwości przyszłego rozwoju przemysłu będą w dużej mierze uzależnione od zakresu i warunków wdrażania planowanych inicjatyw i regulacji unijnych. Dodatkowo, ten wpływ będzie jeszcze większy ze względu na nowe warunki ekonomiczno-gospodarcze i nową rzeczywistość wywołaną pandemią.

Debata jest kolejną z cyklu wydarzeń odbywających się w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego promujący sektor chemiczny, który jest strategicznym obszarem krajowej gospodarki. Jest to najważniejsza w Polsce przemysłowa kampania społeczna, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Ze względu na trwającą epidemię oraz konieczność zastosowania zasad bezpieczeństwa, debata planowana jest w formie internetowego webinarium.

Partnerami Strategicznymi Kampanii Polska Chemia są Grupa Azoty oraz PKN Orlen.

 

Agenda

 

Zielona transformacja odbudową gospodarki? Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii.

24 czerwca 2020 roku, godz. 11:00 – 13:00

 

11.00 – 11.40 - Wystąpienia otwierające

  • „Zielona transformacja a rozwój Polskiej Chemii” – Polska Chemia na tle Europy. Wyzwania regulacyjne, wpływ epidemii na pozycję przemysłu chemicznego" - dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
  • „Rozwój chemii w dobie zielonej transformacji”, Wojciech Kozłowski, p.o. Dyrektor Biura Rozwoju PKN ORLEN S.A. 
  • „Zagadnienia polityki klimatycznej z perspektywy konieczności odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym COVID-19”, Olga Dzilińska-Pietrzak, Pełnomocnik Zarządu ds. MiFID2, Grupa Azoty S.A.

11.40 – 12.30 - Panel dyskusyjny

  • Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do PE, Wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • Adam Jarubas, Poseł do PE, Przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego
  • Joanna Kopcińska, Poseł do PE, Przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego                             
  • Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
  • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (moderator dyskusji)

12.30 – 13.00 - Dyskusja uczestników debaty

13.00 - Zakończenie spotkania

 

Rejestracja

Link do rejestracji: https://iidebata-kpch.konfeo.com/

Drugi link do rejestracji: https://iidebata-kpch-2rejestracja.konfeo.com/

Partnerzy