Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

PKN Orlen: Petrochemia ma przyszłość

02.04.2020

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu Partnera Strategicznego Kampanii Polska Chemia, PKN Orlen S.A., który ukazał się w marcowym wydaniu Magazynu Polska Chemia.

PETROCHEMIA MA PRZYSZŁOŚĆ

Żyjemy w świecie zdominowanym przez plastik, bo prawie wszystko, czego używamy na co dzień, jest zrobione z plastiku lub zawiera plastikowe komponenty. Powszechność, dostępność oraz niska cena plastiku przesądziły o sukcesie tego materiału, za którym idą skutki braku świadomości i kultury zarządzania odpadami. Problem ten faktycznie zyskuje na znaczeniu, ale jego przyczyny pozwalają wierzyć, że można temu zaradzić. 

Jak plastik, a więc również petrochemikalia, stały się zakładnikami własnego sukcesu?

Przemysł petrochemiczny rośnie szybciej niż którykolwiek inny sektor produkcyjny. Od 1970 roku urósł 10-krotnie, przewyższając wzrost światowego PKB o 60%. Obecnie przemysł chemiczny generuje blisko 3500 mld EUR przychodów ze sprzedaży, czyli ponad 15 razy więcej niż przychody Apple, a produkty petrochemiczne towarzyszą nam w każdej dziedzinie życia. Szerokie zastosowanie petrochemikalia zawdzięczają swoim unikatowym właściwościom. Są łatwe i tanie w produkcji oraz często lżejsze i bardziej wytrzymałe od innych materiałów. Dobrym obrazem sukcesu plastiku jest przemysł samochodowy. Jeszcze w 1960 roku przeciętny samochód osobowy zawierał 8 kg plastiku i kompozytów. W 2016 roku było go już blisko 19 razy więcej. Wraz z plastikiem pojawiły się jednak plastikowe odpady. Szacuje się, że od lat 50. ubiegłego wieku wyprodukowano 8,3 mld t plastiku, z czego około 70% już zostało wyrzucone, a większość opadów zalega gdzieś w środowisku, na legalnych i nielegalnych wysypiskach. Dodatkowym wyzwaniem plastiku jest jego emisyjność. Szacuje się, że emisja gazów cieplarnianych od wydobycia surowca kopalnego do produkcji żywicy wynosi przeciętnie 1,89 kg CO2 e/kg żywicy. Wyzwania środowiskowe i nacisk społeczny doprowadziły do wprowadzenia szeregu regulacji i zakazów na poziomie zarówno narodowym, jak i globalnym. Przykładowo, obecnie ponad 90 krajów na całym świecie zakazało stosowania plastikowych toreb, a kolejne 36 reguluje konsumpcję poprzez nakładanie na nie opłat i podatków.

Czy należy zakazać produkcji plastiku?

500 ml napoju przeciętnie pakowane jest w butelkę PET ważącą 9,9 g. Butelka szklana o takiej samej objętości będzie ważyła 330 g, a półlitrowa puszka aluminiowa około 2-krotnie więcej. Jeżeli plastikowe opakowania w segmencie napojów zastąpić alternatywnymi materiałami, 13 mln t plastikowych opakowań napojów zastąpione zostałoby przez blisko 94 mln t innych materiałów. Wolumen ten wiąże się nie tylko z koniecznością produkcji większej ilości materiału, ale również z koniecznością przetransportowania większego tonażu, a to właśnie sektor transportowy jest jednym z najbardziej emisyjnych. W skali całej gospodarki będziemy musieli zużyć aż 4,1 razy więcej materiałów alternatywnych niż zużywamy obecnie plastiku, więc środowisko ucierpi 3,8 razy bardziej. Zamiast zastępować plastikowy produkt końcowy możemy zastąpić wsad bioalternatywą. Nie każdy plastik pochodzenia biologicznego jest jednak biodegradowalny, więc biokomponenty nie rozwiązują problemu plastikowych odpadów. Dostępne technologie produkcji biokomponentów, bioplastików i bionawozów na szeroką skalę nie są również środowiskowo lepsze od metod konwencjonalnych. Zastąpienie źródeł kopalnych jako surowca do produkcji petrochemii nie zmniejsza negatywnego wpływu na środowisko, lecz przenosi je z klimatu na glebę i wodę. Dodatkowo produkcja paliw/petrochemikaliów z bio uszczupla dostępny areał upraw pod żywność, co w konsekwencji powoduje wzrost cen podstawowych produktów pokarmowych, co prowadzi do poważnych skutków o charakterze społecznym. Rozwiązaniem może być zrównoważona petrochemia. Tylko częściowe zwiększenie udziału niskoemisyjnych źródeł energii w produkcji petrochemicznej, redukcja masy opakowań plastikowych, zwiększenie efektywności paliwowej transportu i recykling umożliwiłyby zmniejszenie kosztu środowiskowego plastiku o 1/3. Poza zmianami, których wpływ na środowisko został już zmierzony, istnieje możliwość wprowadzenia wielu innych rozwiązań w sektorze petrochemicznym, które środowisku wyjdą na dobre. Możemy zmniejszać spalanie we flarach oraz wyłapywać CO2 z kominów i flar, a następnie wykorzystywać go jako surowiec do petrochemii. 

Petrochemia nie musi być trucicielem środowiska, a produkowana i wykorzystywana w odpowiedzialny sposób przyniesie wiele pozytywnych efektów społecznych i środowiskowych.

Zapraszamy do lektury raportu: https://napedzamyprzyszlosc.pl/raporty/petrochemia-ma-przyszlosc

Autorka: Aleksandra Chełmińska, Dział Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku, PKN ORLEN S.A.

Artykuł pochodzi z Magazynu Polska Chemia 1/2020, str.  11-12

 

 

Partnerzy