Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

Polska Chemia – europejskie szanse i wyzwania

01.10.2019

16 października 2019 roku w godz. 12.30 – 15.30 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odbędzie się spotkanie "Polska Chemia – europejskie szanse i wyzwania". Spotkanie organizowane jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Programu "Polska Chemia".

Do udziału w organizowanym 16 października spotkaniu zaproszeni zostali wszyscy eurodeputowani, przedstawiciele kilku resortów, których prace mają największy wpływ na sektor (tj. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska), przedstawiciele Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a także przedstawicieli firm i instytucji członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego..

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej z nich odbędą się wystąpienia, a ponadto zostaną zaprezentowane główne dane sektorowe, planowane prace legislacyjne, a także kluczowa działalność wspomnianych spółek. Druga część spotkania to lunch połączony z możliwością networkingu. Zależy nam, aby był to czas szczególnie poświęcony przedsiębiorcom, którzy pragną wspólnie z przedstawicielami administracji zastanowić się nad najlepszymi dla branży rozwiązaniami, wymieniać doświadczenia, pogłębiać współpracę oraz tworzyć przyjazne relacje.

Przemysł chemiczny jest jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. Znaczenie sektora najlepiej pokazują dane - produkcja sprzedana w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld zł, dając branży aż 17 proc. udziału w całym polskim przemyśle i tworząc przeszło 315 tysięcy miejsc pracy. Zaangażowanie sektora jest widoczne na wielu przestrzeniach, wśród których są liczne inwestycje i działania proekologiczne, mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. Mamy głębokie poczucie odpowiedzialności za środowisko, społeczności lokalne oraz inne branże, a także całą gospodarkę, co wyróżnia nas pośród innych sektorów przemysłowych. Jednakże jako instytucja reprezentująca branżę wiemy, z jakimi trudnościami się mierzy. Utrzymywanie konkurencyjności na tle krajów europejskich i innych rynków jest niezwykle ważne dla polskiego wzrostu gospodarczego, a zarazem jest trudnym wyzwaniem. Niezbędne do tego będą zmiany regulacyjne uwzględniające realny stan przemysłu w poszczególnych krajach

Dla Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego bardzo ważny jest dialog z krajową oraz unijną administracją publiczną, toteż wydarzenie odbędzie się w ramach Kampanii Polska Chemia, której jednym z celów jest pogłębianie dialogu z europejską administracją publiczną oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora. Organizacja spotkania z polskimi europarlamentarzystami to kolejne z cyklu wydarzeń autorskiego programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Celem tej najważniejszej przemysłowej kampanii społecznej jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Przedstawiciele i Członkowie PIPC pragną czynnie wspierać administrację w tworzeniu dobrego prawa. Nie można zapomnieć, że prawodawstwo Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Zrównoważony rozwój Polski, łączący potrzeby gospodarcze, społeczne i ekologiczne jest dla nas jednym z kluczowych kierunków działań. Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego jest przyszłością całej polskiej gospodarki. Wiemy, że przemysł chemiczny jest jednym z filarów i zapleczy surowcowych nowoczesnego świata gospodarki, a rozwój przemysłu chemicznego zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Nowa kadencja Parlamentu Europejskiego otwiera nowe kierunki działań i stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie dla całej polskiej gospodarki, dlatego też tak ważny jest dialog i wypracowywanie wspólnych stanowisk. 

Partnerzy