Konkurencyjność
Troska o środowisko
Innowacyjność
Organizatorem Kampani Polska Chemia jest PIPC PIPC

WITAMY NA STRONIE KAMPANII POLSKA CHEMIA!

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zaprasza na bezpłatne konsultacje on-line

01.06.2020

Własność intelektualna jest jednym z cenniejszych zasobów każdej firmy.
Właściwie zarządzana i chroniona stanowi ważny instrument rozwoju biznesu zarówno w czasach lepszej jak i gorszej koniunktury.

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy know-how jest kluczowa
w działalności biznesowej również dzisiaj, kiedy przedsiębiorstwa przechodzą nierzadko trudne momenty w związku z epidemią i jej konsekwencjami gospodarczymi.

Aby wspierać polskich przedsiębiorców w tych niełatwych warunkach, Kancelaria JWP zorganizowała bezpłatne konsultacje on-line z rzecznikiem patentowym.

W trakcie 30-minutowego spotkania można zasięgnąć wstępnej porady w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej, m.in. odnośnie rejestracji znaków towarowych
i wzorów przemysłowych, ochrony wynalazków, praw autorskich, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa czy zarządzania portfolio praw wyłącznych.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.jwp.pl/konsultacje-on-line

Partnerzy